Piątek, 07 sierpnia 2020
Imieniny: Dorota / Kajetan / Klaudia

Wersja tekstowa

Informacje dotyczące programu 500+

Logo 500
18.03.2016

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wchodzącego w życie programu „Rodzina 500+, zamieszczamy poniżej krótki informator dla rodziców dotyczący szczegółów realizacji programu na terenie Gminy i Miasta Drzewica.

Dnia 17 lutego br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, iż wydawanie wniosków (druków) planowane jest od 14 marca 2016 roku  w siedzibie MGOPS Drzewica, a także udostępnione zostaną na stronie internetowej: www.mgops.drzewica.pl

Przyjmowanie w/w wniosków rozpocznie się od 1 KWIETNIA 2016 roku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy przy  ul. Staszica22, a także przez Internet (drogą elektroniczną) /w tym przypadku wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny/

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

  1. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
  2. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (dot. wniosków złożonych 01.04.2016. – 30.06.2016.)
  3. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
  4. W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod nr tel. 48 375 79 84, 48 375 6796 lub 500 070 812 jak również osobiście w siedzibie Ośrodka.

Do pobrania: