Czwartek, 24 września 2020
Imieniny: Maria / Gerard / Teodor

Wersja tekstowa

Od 1 sierpnia 2020r. swoją działalność rozpoczął Klub Seniora w Drzewicy.

06.08.2020

Klub Seniora powstał w ramach Projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych  na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne Działania 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Seniora działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Drzewicy.

Głównym celem Klubu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, organizowanie spotkań integracyjnych, spotkań okolicznościowych, wieczorków tanecznych, seansów filmowych, wyjazdów do teatru itp.

Klub Seniora jest skierowany do mieszkańców gminy Drzewica, w szczególności osób niesamodzielnych, powyżej  60 roku życia.

Zajęcia ruchowe, rehabilitacyjne, warsztaty krawieckie, kulinarne, warsztaty
z rękodzieła czy też opieka psychologiczna, to tylko niektóre z zajęć, które czekają na Seniorów. W tym celu Klub Seniora został wyposażony w niezbędny sprzęt do rehabilitacji i proponowanych warsztatów.

Zajęcia prowadzone w ramach klubu nastawione będą również na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych czy wycieczkach.

Klub Seniora czynny jest we wtorki w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz
w czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.

 Udział w zajęciach jest bezpłatny.