Niedziela, 05 grudnia 2021
Imieniny: Bartosz / Norbert / Sabina

Wersja tekstowa

Profilaktyka wad słuchu i wzroku

08.09.2021

Słuch jako jeden ze zmysłów, zapewnia prawidłowe procesy poznawcze i społeczne człowieka. Bezpośrednio wpływa również na rozwój intelektualny. Szczególną rolę zmysł słuchu pełni u dziecka, kiedy kształtuje się dzięki niemu wiedza poznawcza, mowa i zasób słownictwa. Wady słuchu u dzieci najczęściej są powodowane przez infekcje dróg oddechowych, wady wrodzone lub czynniki środowiskowe, jak np. hałas. Często nieprawidłowości nie są wykrywane przez rodziców lub opiekunów. Postępujący niedowład wpływa na rozwój i funkcjonowanie dziecka w środowisku dlatego też w 2019 roku opracowany został "Program profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica na lata 2019-2021"

W ramach środków z  budżetu Gminy Drzewica w okresie od 15.09.2021 do 31.10.2021r. wśród uczniów kl. I z terenu Gminy Drzewica realizowany będzie w/w program. Realizacja będzie miała miejsce w placówkach oświatowych oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Vita-med" s.c. w Opocznie.

Burmistrz Drzewicy z budżetu Gminy drzewica realizuje " Program profilaktyki wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu Gminy drzewica na lata 2019-2021"