Czwartek, 03 grudnia 2020
Imieniny: Hilary / Franciszek / Ksawery

Wersja tekstowa

Usługi środowiskowe dla mieszkańców Gminy Drzewica

02.03.2020

Oferta kierowana do osób starszych i chorych z Gminy Drzewica stanie się jeszcze pełniejsza. Wszystko za sprawą projektu pn. "CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego",  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych dla osób niesamodzielnych.

Centra usług środowiskowych to nowa inicjatywa mająca ułatwić świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. Wsparcie będzie kierowane m.in. do grup o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

Projekt pn. "CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego" zakłada objęcie wsparciem 386 osób mieszkających na terenie naszego powiatu: 100 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, 54 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 232 osób niesamodzielnych. Ta pomoc ma mieć formę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, opieki paliatywnej i hospicyjnej, specjalistycznego poradnictwa, klubów seniora, placówek wsparcia dziennego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także korepetycji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Projekt będzie realizowany przez lidera - Fundację "Dar dla Potrzebujących" a także partnerów:  Powiat Opoczyński, Gminę Drzewica, Gminę Paradyż, Gminę Żarnów, Fundację „Uśmiech Dziecka to nasz cel”, Fundację „Promyk Nadziei” oraz spółkę Medycyna Wójcik NZOZ Przychodnia Rodzinna Dom-Med. Ma wartość 10.395.057,20 zł, przy unijnym dofinansowaniu w wysokości 8.836.254,20 zł i wkładzie własnym partnerów wynoszącym 1.558.803 zł. Czas trwania projektu to 3 lata - od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.

W przypadku Gminy Drzewica zaplanowano dwa działania, realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy:

1)    Usługi opiekuńcze dla 23 osób chorych, starszych, niesamodzielnych.

Usługi będą polegały na niesieniu osobom samotnym, chorym pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zleconej przez lekarza. Plany zakładają zatrudnienie 4 opiekunek środowiskowych.

2)    Utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób.

Klub będzie działał w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” w Drzewicy – w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu. Stanie się miejscem spotkań osób starszych, pomagając przeciwdziałać ich osamotnieniu i marginalizacji. Seniorzy skorzystają z porad psychologa, prawnika, lekarza, pielęgniarki, będą uczestniczyć w różnych zajęciach tematycznych.

Wartość projektu dla Gminy Drzewica wynosi 943.639,39 zł. Dofinansowanie ma wartość 835.639,39 zł, natomiast wkład własny 108.000 zł.

Warto zaznaczyć, że działająca na terenie Gminy Drzewica spółka Medycyna Wójcik NZOZ Przychodnia Rodzinna Dom-Med w ramach projektu będzie realizowała usługę domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów w stanie znacznego zaawansowania choroby nowotworowej lub innej choroby postępującej. Pacjentom zapewnione zostanie m.in.: zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości, pielęgnacja, fizjoterapia, masaże, wsparcie psychologa i edukacja zdrowotna.

***

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy wszystkimi partnerami projektu "CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego" odbyło się podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Uroczystość miała miejsce 18 lutego w Starostwie Powiatowym w Opocznie. Samorząd Gminy Drzewica reprezentowali Burmistrz Janusz Reszelewski oraz Skarbnik Irena Jóźwicka, którzy złożyli podpisy pod umową.

Forum z udziałem Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego stanowiło również okazję do integracji i zacieśnienia współpracy organizacji pozarządowych z całego Powiatu Opoczyńskiego.  Wśród wielu stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz lokalnych społeczności nie mogło zabraknąć podmiotów działających na terenie Gminy Drzewica. Swoje stoiska zorganizowały: Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy, Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy oraz Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Uczestnicy konferencji obejrzeli także cztery prezentacje multimedialne, w tym dotyczącą działalności drzewickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Prezes Włodzimierz Pomykała omówił historię Koła, realizowane zadania profilaktyczne i medyczne oraz organizowane wyjazdy edukacyjno-wypoczynkowe. Drzewicka prezentacja zrobiła na zebranych wielkie wrażenie.

Foto: Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy