Piątek, 07 sierpnia 2020
Imieniny: Dorota / Kajetan / Klaudia

Wersja tekstowa

Nieodpłatna pomoc prawna

21.03.2016

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Opoczyński realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 5

 

Godziny otwarcia:

 Poniedziałek w godz. 08:00 – 12:00 (radca prawny)

 Wtorek w godz. 08:00 – 12:00 (adwokat)

 Czwartek w godz. 08:00 – 12:00 (radca prawny)

 Piątek w godz. 08:00 – 12:00 (adwokat)

 

Z porad będą mogły skorzystać określone grupy osób, m.in.:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
  • osoby, którym w poprzednim roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, 
  • kombatanci, 
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.