Piątek, 07 sierpnia 2020
Imieniny: Dorota / Kajetan / Klaudia

Wersja tekstowa

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 - dalsze prace

22.08.2019

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 24 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie parteru oraz pierwszego piętra, pozostało około 10% robót rozbiórkowych w poziomie piwnicy,
 • dokonano demontażu instalacji elektrycznej i sanitarnej na poziomie parteru oraz pierwszego i drugiego piętra,
 • zakończono roboty murarskie ścian działowych na poziomie parteru, I i II piętra,
 • wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej na I i II piętrze w 40%,wykonano piony kanalizacji sanitarnej oraz instalację przeciwpożarową;
 • wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na I i II piętrze w 40%,

2)        w budynku części rozbudowy:

 • zakończono roboty konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z deskowaniem, jednokrotnym pokryciem papy oraz łatami,
 • zakończono roboty związane z pokryciem dachu bez części wschodniej i zachodniej,
 • zakończono w 100% obróbki blacharskie bez części wschodniej i zachodniej,
 • zakończono w 100% wykonanie stropu od wejścia głównego,
 • wykonano ławę fundamentową wraz ze ścianą fundamentową łącznika od strony wschodniej,
 • zakończono roboty murowe na poziomie parteru łącznika od strony wschodniej 80 %,
 • wykonano montaż płyt stropowych na poziomie parteru części wschodniej wraz z wymurowaniem ścian powyżej stropu,wykonano tynki wewnętrzne części rozbudowy w 35%
 • wykonano 60% docieplenia elewacji części rozbudowy, bez tynku wykończeniowego,
 • wykonano orurowanie instalacji wodociągowej w 90%, kanalizacyjnej w 90% oraz przeciwpożarowej 90%,zakończono roboty murowe poziomu parteru łącznika od strony zachodniej,
 • wykonano szalunki i zbrojenie stropu na części zachodniej (rehabilitacja),
 • wykonano ściany ogniomuru na części zachodniej w 90 %
 • instalacje elektryczne wykonano w 70%,
 • wykonano instalację teletechniczną niskoprądową w 70%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

 

 

Zdjęcie nr 1. Pokrycie dachu w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 2. Elewacja w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 3. Instalacja elektryczna i sanitarna w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 4. Wewnętrznych tynki w jednym z pomieszczeń w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 5. Instalacje elektryczne i sanitarne w części przebudowy budynku DPS