Piątek, 07 sierpnia 2020
Imieniny: Dorota / Kajetan / Klaudia

Wersja tekstowa

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla Dorosłych w miejscowości Drzewica- kolejne prace

05.12.2019

 

 

 

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • zakończono wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji na poziomie I i II piętra,
 • zakończono roboty murowe w poziomie piwnicy,
 • zakończono montaż stolarki okiennej,
 • wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie parteru w 95%,
 • wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej piwnicy w 85%,
 • wykonano prace tynkarskie pomieszczeń w 85%,
 • wykonano elewacje budynku w 75%,
 • kontynuowano prace dekarskie i murowe na poziomie dachu,
 • kontynuowano prace elewacyjne,
 • rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%;

2)        w budynku części rozbudowy:

 • zakończono wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej stropodachu nad częścią rehabilitacyjną,
 • zakończono prace tynkowe,
 • wykonano elewację budynku w 70% wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
 • wykonano montaż stolarki okiennej w 95%,
 • wykonano wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji w 85%,
 • rozpoczęto wykonanie posadzek z płytek gress w pomieszczeniach mieszkalnych w 10%,
 • wykonano wewnętrzną instalację c.o. podposadzkową w 95%,
 • rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%,
 • rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20%,
 • rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30%,
 • rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC w 40%,
 • rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w 20%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Zdjęcie nr 1. Elewacja budynku wraz z tynkiem cienkowarstwowym - część rozbudowy budynku.

Zdjęcie nr 2. Wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji.

Zdjęcie nr 3. Zabudowa stelaży WC w pomieszczeniach sanitarnych.

Zdjęcie nr 4. Płytki ceramiczne podłogowe w pomieszczeniach mieszkalnych - część rozbudowy.