Wtorek, 07 lipca 2020
Imieniny: Estera / Benedykt / Rudolf

Wersja tekstowa

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla Dorosłych w miejscowości Drzewica- kolejne prace

16.10.2019

 

 

 

 

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 24 sierpnia 2019 r. do 16 października 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie piwnicy,
  • zakończono tynki na poziomie II piętra i I piętra
  • zakończono w 90 % prace murowe na poziomie piwnic i parteru,
  • wykonano montaż okien PCV w 100%,
  • wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na II i I piętrze w 100%,
  • wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na piwnicach i parterze w 50%,
  • rozpoczęto prace dekarskie i murowe na poziomie dachu wykonano 20%,
  • rozpoczęto prace elewacyjne wykonano 30%;

2)        w budynku części rozbudowy:

 • zakończono wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi 100% (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
  • zakończono tynki 100 % (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 • zakończono montaż poziomów instalacji C.O. i CT oraz wod.-kan. (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
  • wykonano kanały instalacji wentylacji w 50 % wraz z osprzętem,
  • wykonano prace elewacyjne w 70 %,
  • rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20 %,
  • rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20 %,
  • rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30 %,
  • rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC 40 %,
 • rozpoczęto wykonanie izolacji stropodachu w celu wykonania warstw spadkowych i pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi 40 %,
  • rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w ilości 20 %.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

 Zdjęcie nr 1. Prace elewacyjne

 Zdjęcie nr 2. Montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC

 Zdjęcie nr 3. Zabudowa stelaży do spłuczki WC

 Zdjęcie nr 4. Gładzie gipsowe oraz ościeżnice drzwiowe

 Zdjęcie nr 5. Gładzie gipsowe w pomieszczeniu mieszkalnym oraz montaż okien PCV