Niedziela, 04 grudnia 2022
Imieniny: Barbara / Filip / Krystian

Wersja tekstowa

DOŻYWIANIE

Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu  „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uprzejmie informujemy osoby ubiegające się o  pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole o dostarczenie aktualnych dokumentów tj.

 

  • wniosek
  • zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzający złożenie dokumentów
  • odcinek lub decyzja renty lub emerytury
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu i pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego ( w przypadku pobierania zasiłku chorobowego zaświadczenie o wysokości netto pobranego świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów)

W razie konieczności Ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% kryterium dochodowego , o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1358)  tj. 792,00 zł.

 

Do pobrania: