Wtorek, 22 czerwca 2021
Imieniny: Paulina / Sabina / Tomasz

Wersja tekstowa

DOŻYWIANIE

 

Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy osoby ubiegające się o  pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole o dostarczenie aktualnych dokumentów tj.

  • dowód osobisty
  • wniosek
  • zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie dokumentów
  • odcinek lub decyzja renty lub emerytury
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu i pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego ( w przypadku pobierania zasiłku chorobowego zaświadczenie o wysokości netto pobranego świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów)
  • w przypadku przebywania na zasiłku chorobowym zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% kryterium dochodowego , o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r. poz. 163,693) tj. 771,00 zł.

 

 

Do pobrania: