Wtorek, 22 czerwca 2021
Imieniny: Paulina / Sabina / Tomasz

Wersja tekstowa

Kadra

 

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drzewicy

 

Janina Iwona Rosłaniec – Kierownik

Telefon: 48 375 66 31

E-mail: janina.roslaniec@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 31

 

Anna Szczepanik – Główny księgowy

Telefon: 48 375 66 31

E-mail: anna.szczepanik@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 30

 

Małgorzata Kwiecień – Inspektor

Stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Telefon: 48 375 79 84

E-mail: malgorzata.kwiecien@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 34

 

Anna Białek – Inspektor

Stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

Telefon: 48 375 79 84

E-mail: anna.bialek@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 34

 

Justyna Okurowska – Referent

Stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych

Telefon: 48 375 79 84

E-mail: justyna.okurowska@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 34

 

Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska – Samodzielny referent

Stanowisko: ds. świadczeń wychowawczych (rodzina 500+)

Telefon: 48 375 67 96

E-mail: malgorzata.binkowska@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 32

 

Stanisława Sznajder – specjalista pracy socjalnej

Stanowisko: ds. pomocy społecznej 

Telefon: 48 375 79 17

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 35

Teren pracy: Idzikowice, Świerczyna, Zakościele

Drzewica ulice: Cmentarna, Kilińskiego, Ogrodowa, Prymasa Drzewickiego, Skalna, Staszica, Szkolna, pl. Wolności

 

Justyna Waśkiewicz – starszy pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 85

E-mail: justyna.waskiewicz@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 33

Teren pracy: Domaszno, Giełzów, Żardki, Żdżary

Drzewica ulice: 17-Stycznia, Armii Krajowej, Hubala, Klonowa, Mostowa, Sikorskiego, Słowackiego, Stawowa

 

Iwona Wawrzyńczak – pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 85

E-mail: iwona.wawrzynczak@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 33

Teren pracy: Augustów, Jelnia, Radzice Duże

Drzewica ulice: Klonowa, Mickiewicza, Spacerowa, Warszawska, Żeromskiego, Pl. Kościuszki

 

Marzena Stachniak – pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 17

E-mail: marzena.stachniak@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 35

Teren pracy: Brzustowiec, Radzice Małe, Trzebina

Drzewica: os. Mieszka I -  blok 1, 2, 3, ul. Błonie, ul. Kolejowa

 

Marta Woźniak – pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 85

E-mail: marta.wozniak@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 33

Teren pracy: Dąbrówka, Strzyżów, Werówka

Drzewica: os. Bolesława Chrobrego, os. Mieszka I - bloki 4, 5, 6

 

Sabina Majewska - opiekunka