Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyna / Julianna / Krzysztof

Wersja tekstowa

Nabór do Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla JST edycja 2024

05.02.2024

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dofinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

1) dziećmi  do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnoprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności albo
  2. b) orzeczeniami traktowany na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnienieniowej.

Adresatami Programu są:

1) członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej

2) usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnoprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Ww. Program będzie realizowany w Gminie Drzewica w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Karty zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w siedzibie MGOPS w Drzewicy. Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem usługi. Liczba miejsc w Programie jest ograniczona.