Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyna / Julianna / Krzysztof

Wersja tekstowa

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

NIEBIESKA KARTA

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieskie Karty” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

W dniu 24 października 2011 roku zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Drzewicy wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy
 • Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna w Opocznie Filia w Drzewicy
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna DOM-MED Jelnia
 • NZOZ Przychodnia Rejonowa w Drzewicy
 • Gimnazjum im. JP II w Drzewicy
 • Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy
 • Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzicach Dużych
 • Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Domasznie
 • Szkoły Podstawowej w Idzikowicach
 • Szkoły Podstawowej w Brzustowcu
 • Sądu Rejonowego w Opocznie
 • Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
 • Przedszkola Samorządowego w Drzewicy

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” (cz.A). Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta cz.B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu "Niebieskiej Karty cz.A" przez odpowiednie służby, karta jest przekazywana do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym opracowywany jest plan pomocy dopasowany do potrzeb rodziny oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta cz. C".
W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D".

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

PAMIĘTAJ:

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

PAMIĘTAJ!

 • jeśli doznajesz przemocy
 • lub wiesz, że ktoś jest krzywdzony
 • lub stosujesz przemoc a chciałbyś inaczej reagować
 • lub masz pytania czy wątpliwości  dotyczące zjawiska przemocy napisz do nas: interdyscyplinarny@drzewica.pl lub zadzwoń 48 375 66 31

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty, jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać Policję.

KOMPEKSOWEJ POMOCY UDZIELI:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, tel. 48 375 66 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Aleja Dąbrówki 1, tel. 977, 112
 • Ogniwo Prewencji Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie Siedziba w Drzewicy, gen. Władysława Sikorskiego 1, tel. 48 375 60 07
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, tel. 44 736 14 64
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opocznie Filia w Drzewicy, ul. St.Staszica 1, tel. 48 383 35 54
 • Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, tel.44 736 14 64, pracują w nim następujący specjaliści

- poniedziałek- pedagog (przemoc w rodzinie, „Niebieska Karta”)

- wtorek- psycholog (profilaktyka uzależnień)

- środa- prawnik godz. 10.30-12.30, terapeuci rodzinni

- czwartek- psycholog, terapeuta rodzinny

- piątek – grupy wsparcia

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia tel. 801 120 002, www.niebieskalinia.pl