Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona / Michał / Renata

Wersja tekstowa

Polecane strony

Teleadresowe bazy danych ponad 145.000 organizacji i instytucji, m.in. działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, realizujących zadania pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania.

http://www.bazy.ngo.pl


Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy


http://www.drzewica.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie


http://pcpropoczno.pl/


Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


http://www.pupopoczno.pl


Starostwo Powiatowe w Opocznie


http://www.opocznopowiat.pl


Łódzki Urząd Wojewódzki


http://www.lodz.uw.gov.pl


Urząd Marszałkowski w Łodzi


http://www.lodzkie.pl


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


http://www.mpips.gov.pl


ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych


http://e-inspektorat.zus.pl


KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


http://www.krus.gov.pl


Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.


http://zielonalinia.gov.pl


Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy


http://www.psz.praca.gov.pl


Wyszukiwarka ofert pracy


http://www.careerjet.pl


Strona Sejmowa


http://www.sejm.gov.pl


Urząd Zamówień Publicznych


http://www.uzp.gov.pl


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


http://niebieskalinia.info


Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy


http://www.niebieskalinia.org


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


http://www.niebieskalinia.pl


Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi


http://www.kcik.pl


Strona kampanii WYHAMUJ W PORĘ


http://www.wyhamujwpore.pl


Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU


http://www.ciazabezalkoholu.pl


Strona programu DOBRY RODZIC


http://www.dobryrodzic.pl


Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna


http://www.pajacyk.pl


Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111


http://www.116111.pl


Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce


http://www.komornik.pl


Akty prawne - strona sejmowa - teksty ujednolicone


http://isap.sejm.gov.pl


Akty prawne - udostępniane przez MAiC - teksty pierwotne


http://dziennikustaw.gov.pl


Akty prawne - Infor - teksty pierwotne


http://www.infor.pl/dziennik-ustaw.html


Akty prawne - Lex.pl - teksty pierwotne


http://www.prawo.lex.pl


Portal organizacji pozarządowych


http://www.pomocspoleczna.ngo.pl


Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych


http://www.spes.org.pl


Strona poświęcona ośrodkom pomocy społecznej


http://www.ops.pl


Strona poświęcona problemowi narkomanii


http://www.narkomania.org.pl


PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce


http://www.pkt.pl