Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona / Michał / Renata

Wersja tekstowa

Podniesienie kryterium dochodowego - dożywianie dzieci w szkole

09.01.2023

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Zmiana dotyczy podniesienia kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy prowadzi nabór wniosków na pomoc w formie nieodpłatnych posiłków dla uczniów. Osoby ubiegające się o  pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów tj.

  • wniosek
  • zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzający złożenie dokumentów
  • odcinek lub decyzja renty lub emerytury
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu i pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego ( w przypadku pobierania zasiłku chorobowego zaświadczenie o wysokości netto pobranego świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów)

W razie konieczności Ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy.