Sobota, 01 kwietnia 2023
Imieniny: Zbigniew / Grażyna / Zygmunt

Wersja tekstowa

Kadra

 

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drzewicy

 

Janina Iwona Rosłaniec – Dyrektor

Telefon: 48 375 66 31 

E-mail: mgops@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 32

 

Anna Szczepanik – Główny księgowy

Telefon: 48 375 52 31

E-mail: anna.szczepanik@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 30

 

Małgorzata Kwiecień – Starszy Inspektor

Stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Telefon: 48 375 79 84

E-mail: malgorzata.kwiecien@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 37

 

Anna Białek – Inspektor

Stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

Telefon: 48 375 79 84

E-mail: anna.bialek@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 37

 

Justyna Okurowska – Samodzielny Referent

Stanowisko: ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i stypendium szkolnego

Telefon: 48 375 79 84

E-mail: justyna.okurowska@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 37

 

Ewa Nowak – Referent

Stanowisko: ds. świadczenia wychowawczego

Telefon: 48 375 67 96

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 36

E-mail: ewa.nowak@drzewica.pl

 

Justyna Waśkiewicz – Starszy pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 85

E-mail: justyna.waskiewicz@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 31

Teren pracy: Domaszno, Giełzów, Żardki, Żdżary

Drzewica ulice: 17-Stycznia, Armii Krajowej, Hubala, Mostowa, Sikorskiego, Słowackiego, Stawowa, Miła, Zdrojowa

 

Iwona Wawrzyńczak –Starszy pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 85

E-mail: iwona.wawrzynczak@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 31

Teren pracy: Augustów, Jelnia, Radzice Duże, Świerczyna

Drzewica ulice: Klonowa, Mickiewicza, Spacerowa, Warszawska, Żeromskiego, Pl. Kościuszki, Kobylańskich,Klonowa, Ogrodowa, Parkowa, Pl. Narutowicza, Pl.Wolności, Rzeczna, Skalna, Sosnowa

 

Marzena Stachniak – Starszy pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 17

E-mail: marzena.stachniak@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 33

Teren pracy: Brzustowiec, Radzice Małe, Trzebina, Brzuza

Drzewica: os. Mieszka I -  blok 1, 2, 3, ul. Błonie, ul. Kolejowa

 

Marta Woźniak – Starszy pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 85

E-mail: marta.wozniak@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 33

Teren pracy: Dąbrówka, Strzyżów, Werówka

Drzewica: os. Bolesława Chrobrego, os. Mieszka I - bloki 4, 5, 6, os. Słoneczne, ul. Sportowa

 

Anna Dobryszewska- Pracownik socjalny

Stanowisko: ds. pomocy społecznej

Telefon: 48 375 79 17

E-mail: anna.dobryszewska@drzewica.pl

Adres: ul. Staszica 22, II piętro, pokój 33

Teren pracy: Idzikowice, Zakościele, Krzczonów

Drzewica: ul. Fabryczna, ul. Cmantarna, ul. Kilińskiego, ul. Drzewieckiego, ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Warszawska, ul. Północna, ul. Fabryczna